Archive

Category Archives for "Ninh Thuận"

Kinh nghiệm du lịch Ninh Thuận

Ninh Thuận là một tỉnh duyên hải miền trung Việt Nam, khí hậu khô, nắng nóng nhất nước. Điều kiện khí hậu này rất phù hợp cho các lọai cây trồng và vật nuôi chịu hạn như cây nho, mía đường, cây thuốc lá, cây bông (vải) và các vật nuôi như dê, bò, cừu…. Không […]

XEM NGAY